Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle evropským nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracovávám u klientů jméno, email a popř. telefonní číslo k nutné komunikaci domlouvání termínů a časů tréninků. Na telefoní číslo vám mohu zasílat videorozbory běžecké techniky nebo fotky z tréninku. Osobní údaje vyplňuje klient v kontaktním formuláři. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu delší. K osobním údajům nemá přístup žádná třetí strana.